Grupa licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy (Kamila Kućko, Weronika Patora, Oliwia Butienko, Gabriel Jaz, Jakub Horbal, Jakub Kulikowski i Karol Machała), pod opieką nauczyciela – pani Katarzyny Kućko, przystąpiła „do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie pn.: „Zwolnieni z Teorii”, której celem jest tworzenie projektów społecznych rozwiązujących zauważony problem i poprawa życia ludzi.
W ramach projektu, w dniu 19 marca 2024 r. uczniowie ALO znaleźli się wśród prelegentów Konferencji Naukowej: Od Edukacji do Biznesu- kreatywność zaczyna się w mózgu, na której prezentowali referat: Zapomnieni – pomoc w zrozumieniu chorujących na schizofrenię oraz alzheimera Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji Europejskiego Dnia Mózgu przez: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Legnicą Specjalną Strefę  Ekonomiczną oraz DKE .
PortugalPolandBelgium