Dlaczego warto nas wybrać?   Sami zobaczcie 🙂

…a tu warto trochę poczytać, aby wiedzieć: dlaczego warto…

…w  tym roku ALO znalazło się w elitarnym gronie tych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, w których wszyscy absolwenci zdali egzamin maturalny. ALO jest jedyną szkołą w Legnicy ze 100 % zdawalnością egzaminów, co na tle województwa dolnośląskiego (średnia zdawalność to 75,8%) oraz Legnicy (średnia zdawalność to 72,1%) jest wynikiem rewelacyjnym. Powód do satysfakcji to przede wszystkim wyniki z poszczególnych przedmiotów – szczególnie z języka angielskiego, gdzie średnie wyniki Naszej Szkoły były znacznie wyższe od wyników w mieście (w ALO młodzież uzyskała tu odpowiednio: z podstawy – 86,8% przy średniej w mieście dla wszystkich typów szkół to 68,45% oraz z rozszerzenia – w ALO -72,2% przy średniej w mieście 51,1%), matematyki (wynik ALO to 67,5% przy średniej w mieście 46,7%), rozszerzonego egzaminu z języka polskiego (ALO – 70,3%, miasto – 47,4 %, województwo – 52,4% a w kraju – 54%). Znacznie ponad średnią krajową, dolnośląską i miejską wybijają się wyniki ALO z biologii (ALO – 46,4, miasto – 22,85%, województwo – 22,8%, kraj – 32%), historii sztuki (ALO – 55%, miasto – 34,8%, województwo – 30%, kraj – 44%), historii (ALO – 62%, miasto – 23,4%, województwo – 24,2%, kraj – 32%) oraz WOS-u ( ALO – 67,5%, miasto – 23,55%, województwo – 22,9%, kraj – 28%). Wyniki tegorocznej matury są przede wszystkim efektem solidnej pracy nauczycieli i uczniów oraz realizowanego w ALO programu indywidualizacji nauczania i przygotowań do egzaminów maturalnych.

ALO stanowi odpowiedź na poszukiwania przez rodziców szkoły, która pomogłaby młodzieży odnaleźć pozytywną motywację do nauki; szkoły, która dba o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia przy zachowaniu czytelnego systemu wymagań i konsekwentnego egzekwowania obowiązków.
Swoją siedzibę ALO ma w nowoczesnym kampusie PWSZ im. Witelona przy ul. Sejmowej 5, dlatego też daje swoim uczniom możliwość realizowania części zajęć wspólnie ze studentami – mogą oni uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach oraz uroczystościach akademickich Uczelni. Ścisła współpraca z największa uczelnią tego typu w kraju daje naszym uczniom możliwość korzystania z zasobów biblioteki, wszystkich czytelni naukowych, nowoczesnych laboratoriów: chemicznego, fizycznego oraz multimedialnych pracowni językowych.

Od pierwszego roku działalności jednym z filarów szkoły było grono pedagogiczne – zespół doświadczonych nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, w tym również dydaktycy PWSZ im. Witelona w Legnicy. Od początku też w szkole zapewniono wysoki standard bezpieczeństwa. Podmiotem Szkoły jest uczeń, a liczebność klas pozwala na indywidualne jego traktowanie. Nauczyciel może więc zadbać o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości każdego z nich. Edukacja językowa – to podstawa programu ALO od pierwszego roku jego obecności na edukacyjnym rynku legnickim. Trzy języki obce – w tym dwa w rozszerzeniu – uzupełniają zajęcia z języka japońskiego.

Od „pierwszego dzwonka”, w celu wyrównywania szans edukacyjnych, ALO oferuje także bogaty wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań i umiejętności nie tylko uczniom wybitnym, ale również tym, którzy potrzebują więcej czasu na przyswojenie wiedzy. Właśnie dlatego w ofercie Szkoły jest trening intelektualny, zapewniający uczniom poprawę koncentracji, nabycie umiejętności szybkiego czytania, podniesienie poziomu kreatywności, zachęcenie do poszukiwania twórczych rozwiązań oraz wykorzystanie technik pamięciowych w celu wytrenowania i poprawy działania własnych zasobów pamięciowych. Wśród zajęć dodatkowych znaleźć można warsztaty medialno-teatralne, fizyczno-chemiczne, matematyczne, biologiczne oraz zajęcia poszerzające umiejętności i wiedzę uczniów z zakresu historii sztuki i rysunku oraz znajomości języków obcych.
Akademickie Liceum jest jedyną w Legnicy szkołą, która oprócz wcześniej wymienionych zajęć pozalekcyjnych (w tym wyrównawczych), zapewnia każdemu uczniowi komplet podręczników i ćwiczeń, na które w obecnych czasach rodzice muszą wydać niemałe kwoty. Oprócz tego uczniowie podczas zajęć z wychowania fizycznego bezpłatnie korzystają z basenu i lodowiska. Wszystko to w ramach czesnego, którego wysokość nie zmieniła się od początku funkcjonowania szkoły.
W ALO wprowadzony został atrakcyjny system stypendialny – ma on stanowić formę wspierania uczniów zdolnych, osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie.
Wspaniale rozwija się współpraca z niemieckim Markgrafen Gymnasium w Karlsruhe. Wymiana uczniów, podobnie jak podróże edukacyjne zagraniczne (Włochy, Francja, Grecja, Hiszpania ) oraz krajowe (głównie do miejsc ważnych dla kultury polskiej), jest istotnym elementem edukacji realizowanej poza murami szkoły. Uczniowie pracując wspólnie nad projektem, nabywają nowe umiejętności i zawiązują międzynarodowe przyjaźnie. Edukacyjne wyprawy – zagraniczne i krajowe stanowią doskonałe uzupełnienie edukacji szkolnej, zapewniając jednocześnie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niezapomniane chwile „bycia razem”. Atmosfera zaufania i przyjaźni przy jednoczesnym zachowaniu czytelnego systemu wymagań są podstawą systemu wartości ALO.
Wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli panuje przekonanie, że właśnie ze względu na przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do ucznia Akademickie Liceum Ogólnokształcące to jedyna taka szkoła w regionie. Tu każdy czuje się jak u siebie.

 

 

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium