Informacje podstawowe i statut

Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Uprawnienia szkoły publicznej nadane zostały na podstawie pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. W swoich zamierzeniach ALO jest szkołą średnią przygotowaną do realizacji ambitnych planów zarówno młodzieży jak i ich rodziców, z programem nauczania uwzględniającym podstawy programowe kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących.

Liceum funkcjonuje przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy – największej i najnowocześniejszej wyższej szkole tego typu w Polsce. Dla naszych uczniów istnieje możliwość zakwaterowania w pobliskiej bursie szkolnej.
Oferta edukacyjna Szkoły adresowana jest do absolwentów gimnazjum, niezależnie od ich dalszych planów kształcenia ponadlicealnego. Kadra pedagogiczna Liceum to grono doświadczonych nauczycieli o wysokich kompetencjach dydaktyczno-wychowawczych, z wieloletnią praktyką w nauczaniu w liceach, w tym również dydaktycy PWSZ w Legnicy.
W trakcie nauki w ALO uczniowie mają możliwość poznania metod i technologii badawczych, uczestniczą także w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach naukowych organizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z najnowocześniejszych w mieście laboratoriów językowych oraz pracowni chemicznej i fizycznej. Uczniowie mogą brać udzial w zajęciach z języka japońskiego.Biorąc pod uwagę wymogi współczesnego świata szczególnie miejsce zajmuje w ALO nauka języków obcych. Nauczamy trzech języków obcych – angielskiego i niemieckiego w stopniu rozszerzonym – odpowiednio 5 i 6 godzin dydaktycznych języka angielskiego i 3 godziny dydaktyczne języka niemieckiego. Od klasy II uczniowie otrzymują możliwość wyboru trzeciego języka obcego (francuskiego lub rosyjskiego) – znajomość wszystkich języków nasi uczniowie mogą potwierdzić certyfikatem TELC lub LCCI. Uczniowie ALO oraz ich rodzice mogą korzystać z bogatych i różnorodnych zbiorów biblioteki i czytelni PWSZ im. Witelona w Legnicy. Uczniowie ALO otrzymują od szkoły wszystkie podręczniki, karnety na basen, ubezpieczenie. Najlepsi uczniowie i sportowcy mogą korzystać z atrakcyjnego systemu stypendialnego (stypendia za wyniki w nauce).

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium