Komitet Główny

Przewodniczący Komitetu Głównego prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski, Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich),

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego dr Dariusz Wędzina (dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i pracownik dydaktyczny Collegium Witelona),

Zastępca ds. organizacyjnych Przewodniczącego Komitetu Głównego mgr Mirosław Zaguła (przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”),

Sekretarz Naukowy dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski),

Sekretarz Komitetu Głównego mgr Ewa Stanecka-Spuła (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy),

Członkowie Komitetu Głównego dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk (Uniwersytet Zielonogórski) oraz dr Agata Miżdal-Karmelita (Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach)

PortugalPolandBelgium