Aktualności

13.12.2023

Uprzejmie informujemy, że powstała strona internetowa Olimpiady Mediewistycznej pod adresem om.collegiumwitelona.pl gdzie będzie można znaleźć informacje na temat tegorocznej, XVII edycji Olimpiady.

 

03.02.2023

Szanowni Państwo, opiekunowie młodych mediewistów. II etap Olimpiady odbędzie się w jednym z 11 ośrodków, których adresy oraz adresy mailowe opiekunów lub sekretariatów szkół podane są poniżej.Oprócz zawiadomienia danej szkoły partnerskiej, proszę o zwrotną informację na adres dante164@wp.pl z podaniem nazwy szkoły oraz ilości uczniów, którzy przeszli do II etapu. II etap odbędzie się 13 marca od godz. 10.00 do godz. 12.00 w wybranej przez Państwa placówce. Gdyby były jakieś problemy, to proszę o kontakt, najlepiej telefoniczny (660 732 837) może być również mailowy.

Koordynatorzy OM – edycja XVI – 2023 r.
1. II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, ul. Narewska 11, Białystok (Alicja Potocka, zso2@um.bialystok.pl )
2. V LO im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, Kraków (Rafał Kobylec, rafal.kobylec@gmail.com )
3. XXI LO im. św. S. Kostki, ul. Ks. M. Słowikowskiego 6, Lublin (Krzysztof Fiołka, kfiolka@biskupiak.pl )
4. II LO im. Jana Kasprowicza, ul. Okrzei 1a, Kutno (dyrektor, kasprowicz@kasprowicz.edu.pl )
5. XIII LO im. A. Fredry, ul. Haukego-Bosaka, Wrocław (Agnieszka Subik, Subik@lo13.wroc.pl )
6. II LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Zielona 17, Legnica (Michał Rocznik, gannales@gmail.com )
7. IV LO im. M. Kopernika, ul. gen. J. Dąbrowskiego, Rzeszów (Małgorzata Szczupakowska, msz4lo@onet.pl )
8. I LO im. Jana Kasprowicza, ul. 3 Maja 11, Inowrocław (Łukasz Wróbel, sekretariat1loino@onet.pl )
9. VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, Katowice, ul. 3 Maja 42 (Łukasz Gądzik, lukasz.gadzik@op.pl )
10. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź (Iwona Witkowska, witkowskai@lo8.elodz.edu.pl)
11. II LO im. Mieszka I, Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 2 (Aneta Radzik, a.radzik@lo2.szczecin.pl )

 

21.03.2023

13 marca od godziny 10:00 rozpoczęły się zmagania II stopnia XVI edycji Olimpiady Mediewistycznej. Do finału, który odbędzie się 20 i 21 kwietnia w Legnicy zakwalifikowano 21 uczestników z najwyższą liczbą
punktów. Wyjątkowo zaprosiliśmy do Legnicy czterech ubiegłorocznych laureatów XV edycji Olimpiady.

Finaliści XVI Olimpiady Mediewistycznej 2023

Nazwisko i imię Szkoła Opiekun Liczba punktów
1 Worońko Anatol II LO Koszalin D. Kowalik 116
2 Pudełko Mikołaj ZSO Puławy A. Skowyra 110
3 Drozd Tymoteusz II LO Koszalin D. Kowalik 106
4 Giza Jadwiga VIII Pryw. LO
Kraków
W. Micygała 101
5 Iskierka Miriam II LO Koszalin D. Kowalik 99
6 Budniewski
Tymoteusz
II LO Koszalin D. Kowalik 95
7 Kwapiszewska Alicja V LO Kraków R. Kobylec 94
8 Czyżycki Maciej III Społ. LO Kraków Z. Bednarek 92
9 Bondarewicz Konrad II LO Białystok Potocka A.,
M. Dobkowski
90
10 Wojtasiewicz Gabriel ZSP Radzyń Podlaski K. Mackiewicz 90
11 Mróz Aleksander II LO Koszalin D. Kowalik 90
12 Krupa Konrad XXI LO Lublin K. Fiołka 89
13 Piaskowski Krzysztof VIII LO Łódź Witkowska I. 82
14 Lenart Kalina I LO Częstochowa Ł. Cholewiński 81
15 Kuśmierek Igor V LO Kraków R. Kobylec 81
16 Oliwia Sobal I LO Szczecin E. Ostapkowicz 81
17 Kiejkowski Jan I LO Inowrocław Ł. Wróbel 81
18 Grząba Maksymilian I LO Kraków G. Janowski 78
19 Kubala Mieszko V LO Kraków R. Kobylec 78
20 Król Grzegorz I LO Jawor D. Drzał 78
21 Bartosz Ogórkiewicz VIII LO Katowice Ł. Gądzik 78
Jaskólski Stanisław I LO Inowrocław Ł. Wróbel Laureat XV OM
Szydzik Adam II LO Inowrocław W. Wąśniewski Laureat XV OM
Surówka Maciej V LO Kraków R. Kobylec Laureat XV OM
Kmiecik Jakub I LO Bochnia Laureat XV OM

 

PortugalPolandBelgium