Aktualności

Szanowni Państwo, opiekunowie młodych mediewistów. II etap Olimpiady odbędzie się w jednym z 11 ośrodków, których adresy oraz adresy mailowe opiekunów lub sekretariatów szkół podane są poniżej.Oprócz zawiadomienia danej szkoły partnerskiej, proszę o zwrotną informację na adres dante164@wp.pl z podaniem nazwy szkoły oraz ilości uczniów, którzy przeszli do II etapu. II etap odbędzie się 13 marca od godz. 10.00 do godz. 12.00 w wybranej przez Państwa placówce. Gdyby były jakieś problemy, to proszę o kontakt, najlepiej telefoniczny (660 732 837) może być również mailowy.

Koordynatorzy OM – edycja XVI – 2023 r.
1. II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, ul. Narewska 11, Białystok (Alicja Potocka, zso2@um.bialystok.pl )
2. V LO im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, Kraków (Rafał Kobylec, rafal.kobylec@gmail.com )
3. XXI LO im. św. S. Kostki, ul. Ks. M. Słowikowskiego 6, Lublin (Krzysztof Fiołka, kfiolka@biskupiak.pl )
4. II LO im. Jana Kasprowicza, ul. Okrzei 1a, Kutno (dyrektor, kasprowicz@kasprowicz.edu.pl )
5. XIII LO im. A. Fredry, ul. Haukego-Bosaka, Wrocław (Agnieszka Subik, Subik@lo13.wroc.pl )
6. II LO im. S. Wyspiańskiego, ul. Zielona 17, Legnica (Michał Rocznik, gannales@gmail.com )
7. IV LO im. M. Kopernika, ul. gen. J. Dąbrowskiego, Rzeszów (Małgorzata Szczupakowska, msz4lo@onet.pl )
8. I LO im. Jana Kasprowicza, ul. 3 Maja 11, Inowrocław (Łukasz Wróbel, sekretariat1loino@onet.pl )
9. VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, Katowice, ul. 3 Maja 42 (Łukasz Gądzik, lukasz.gadzik@op.pl )
10. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź (Iwona Witkowska, witkowskai@lo8.elodz.edu.pl)
11. II LO im. Mieszka I, Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 2 (Aneta Radzik, a.radzik@lo2.szczecin.pl )

PortugalPolandBelgium