Nasza misja
Stawiamy sobie wymagania, by nauczyciele pomogli uczniom odnaleźć pozytywną motywację do nauki, zapewnili życzliwą atmosferę do nauki, która znajdzie odzwierciedlenie w sukcesach naukowych naszych uczniów na konkursach i olimpiadach. Jednym z wymagań, jakie wyznacza młodzieży współczesny świat, jest solidne wykształcenie. Sukces zależy od rzetelnej wiedzy połączonej z umiejętnościami praktycznymi – gwarantuje to sukces zawodowy i odpowiedni start w przyszłość. Właśnie sukcesy i doświadczenia w pracy ze studentami skłoniły nas do utworzenia Liceum o założeniach szkoły będącej swoistą „kuźnią talentów”. Dlatego też nasz atrakcyjny program nauczania, nakierowany na rozwój indywidualnych zdolności i predyspozycji ucznia, przygotowujący do wymagań nowej matury oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stanowią niezmiernie atrakcyjną alternatywę dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych. dowód uznania publicznościZ wielką satysfakcją i dumą chciałbym także przekazać informację o sukcesie Naszej szkoły, jakim jest nagrodzenie nas na VIII Targach Edukacyjnych w Legnicy nagrodą za najlepszą ofertę edukacyjną. Oferta Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy na rok szkolny 2012/2013 Szkoła przygotowuje do studiów medycznych, prawniczych, politechnicznych, ekonomicznych, politologicznych i humanistycznych. Obecnie placówka oferuje:

15 profili kształcenia dobieranych indywidualnie dla uczniów, bogatą ofertę zajęć uzupełniających (np. teatralne, medialne, translatorykę), doświadczone grono pedagogiczne, naukę języków obcych w małych grupach nawet 6 godzin w tygodniu (także języka japońskiego), indywidualne przygotowanie do matury, liczne wyprawy edukacyjne, naszym uczniom gwarantujemy: wszystkie podręczniki, lodowisko, zajęcia. fitness i siłownię

dla najlepszych uczniów i sportowców atrakcyjne stypendia

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica
telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
PortugalPolandBelgium