Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2024/2025 proponowane profile dla absolwentów szkoły podstawowej to:

  • akademicki z edukacją politechniczno-medyczną i bussinesową 

Na profilu tym uczeń będzie mógł rozszerzać następujące przedmioty: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, biznes i zarządzanie oraz (obowiązkowo) język angielski

  • humanistyczno – lingwistyczny z edukacją psychologiczna, prawną i artystyczną

Na profilu tym uczeń będzie mógł rozszerzać następujące przedmioty: język polski, historia, wos, historia sztuki geografia oraz (obowiązkowo) język angielski

Wybrany profil realizujemy w małych grupach.

 

Zapewniamy

– kameralne klasy

– bezpieczną szkołę

– bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce

– indywidualne nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym

– bogatą ofertę kulturalną

– wyjścia do kina, teatru, muzeum

– siłownię

– barek

– liczne wyprawy edukacyjne (zagraniczne, krajowe)

– wycieczki

– możliwość udziału w zajęciach ze studentami

– zajęcia dodatkowe

– język japoński

– atrakcyjne stypendia i zniżki dla rodzeństwa

– rodzinną, przyjazną atmosferę

 

 

Praca z uczniami

– indywidualne podejście do każdego ucznia

– konsultacje z nauczycielami z wybranych przedmiotów – indywidualne rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów

 

Dodatkowe zajęcia i kursy w ALO

Każdy nasz uczeń może wziąć udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych i kursach: – Koło fizyczne, chemiczne, plastyczne, biologiczne, języka polskiego, historii sztuki (w zależności od zadeklarowanych potrzeb)

Koło turystyczno – krajoznawcze

Fakultety z przedmiotów maturalnych – SKS (aerobik i siłownia)

Kurs twórczego myślenia i skutecznej nauki

Uczniowie poznają techniki pamięciowe:

– szybkie opanowywanie wiadomości szkolnych – dat, faktów, map, zapamiętywanie słówek w językach obcych,

– nauka sporządzania notatek nielinearnych, szybkie, precyzyjne notowanie ułatwiające pracę z książką, zapamiętywanie, naukę i planowanie

– trening koncentracji: jak radzić sobie ze stresem, jak szybko się skupić, jak utrzymać stan koncentracji w niesprzyjających warunkach

– planowanie i motywacja: zasady uczenia się i powtarzania materiału, nauka gospodarowania czasem, stawianie sobie celów, zasady pozytywnego motywowania się do nauki

czesne miesięczne wynosi 480 zł.

Czesne zawiera m.in. podręczniki dla uczniów i ubezpieczenie..

 

 

 

Warunki przyjęcia do ALO

– zgłoszenie w systemie rekrutacji elektronicznej – kliknij aby przejść na platformę dolnoslaskie.edu.com.pl

– złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły, wpłata wpisowego 150 zł

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium