Wyjdź ponad standard
Dodatkowo Akademickie Liceum Ogólnokształcące wprowadziło dla wszystkich swoich uczniów pakiet zajęcia mających na celu wsparcie motywacji do nauki, rozwój intelektualny młodzieży oraz nabycie umiejętności samodzielnej pracy.
Wszyscy nasi uczniowie biorą udział w treningu intelektualnym, mającym na celu:
1) nabycie umiejętności szybkiego czytania w tempie co najmniej 5 razy wyższym niż tempo z testu początkowego,
2) wprowadzenie umiejętności wykorzystywania ćwiczeń równoważących półkulowość zwanych, kinezjologią,
3) podniesienie poziomu kreatywności i umiejętności poszukiwania twórczych rozwiązań,
4) umiejętność rozpoznania Indywidualnych Wzorców Myślenia,
5) poprawa umiejętności koncentracji,
6) osiągnięcie zadowalającego poziomu motywacji osobistej z umiejętnością nakierowania na własny, sprecyzowany cel,
7) wykorzystanie technik pamięciowych w celu wytrenowania i poprawy działania własnych zasobów pamięciowych,
8) wytrenowanie sztuki prowadzenia dyskusji i umiejętności prowadzenia debat na forum publicznym – podstawy retoryki, sztuki przemawiania, w tym autoprezentacji,
9) pobudzenie inteligencji finansowej,
10) przygotowanie rodziców do prawidłowego wsparcia swoich dzieci pod kątem edukacyjno- psychologicznym.

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w kursie bezpłatnie!!!

Program ten obejmuje następujące kursy:
1. Kinezjologia edukacyjna – wspomaganie procesów edukacyjnych
System ćwiczeń ruchowych wspomagający procesy neurologiczne naszego mózgu. Ich wykorzystanie ma miejsce niemal na wszystkich zajęciach. Prowadzone są także osobne ćwiczenia kinezjologiczne w ramach tzw. „terapii równowagi”.

2. Szybkiego czytania i czytania fotograficznego
Jeden z najważniejszych procesów edukacyjnych w rozwoju naszego mózgu. Jak czytamy tak myślimy. A okazuje się, że możemy czytać znacznie sprawniej niż uczy nas XIX wieczny system edukacyjny. Normalne czytanie zwane popularnie szybkim jest powrotem do normalnego funkcjonowania naszego mózgu. To oznacza zwiększenie możliwości w przetwarzaniu informacji w szybszym tempie i z lepszym skutkiem. Zwłaszcza w dobie przyspieszenia informacyjnego.

3. Debaty – sztuki dyskusji – przygotowanie w sztuce retoryki
Umiejętność publicznego wyrażania swoich poglądów to w dzisiejszej dobie bardzo pożądana cecha. Umiejętność merytorycznego i kulturalnego zabierania głosu w dyskusji to podstawowe cechy dobrze wychowanego i wykształconego człowieka XXI w.

4. Techniki pamięciowych – wspomaganie procesów uczenia
Jak pracować z informacją aby łatwiej ją opanować lub przetworzyć. Techniki same w sobie są po prostu usystematyzowanym i efektywnym treningiem naszej pamięci. Im lepiej ją wytrenujemy tym lepiej będzie działała. Dzięki odpowiednim sposobom trening ten jest efektywniejszy od zwykłego „zakuwania na pamięć”.

5. Indywidualne Wzorce Myślenia – rodzaje komunikacji międzyludzkiej
Najdoskonalsza chyba próba usystematyzowania ludzkich systemów zachowań i sposobów przetwarzania informacji. Dzięki IWM łatwo określi przyczyny czyjegoś zachowania czy lub dobra odpowiedni styl komunikacji z inną osobą tak, aby odniósł najlepszy skutek.

6. Technik twórczego myślenia
Przyszłość należy do osób umiejących znajdować nowe rozwiązania, czyli do ludzi kreatywnych. Każdy ma w sobie potencjał twórczy, trzeba go tylko wyposaży w odpowiednie narzędzia. Wystarczy tylko pokazać, że potrafi sobie poradzić a każde kolejne zadanie rozwiąże coraz łatwiej.

7. Technik motywacyjne
Od naszego nastawienia zależy wszystko. To jak się uczymy, to jak pracujemy i to jak żyjemy. Wielu ludziom brakuje celu w życiu, bywa, że popadają w apatię i zniechęcenie. Wzmacnianie motywacji do działania to jeden z podstawowych elementów poprawiających ich efektywność. Dzięki większej motywacji do osiągnięcia zamierzonych celów, wzrasta poczucie samorealizacji i spełnienia.

8. Autoprezentacji
Większość osób unika wystąpień publicznych a największe problemy rodzą się gdy trzeba powiedzieć coś pozytywnego o sobie samym. Sposoby prezentacji własnych dokonań czy umiejętności, sugestywne, oparte o kanony i reguły techniki autoprezentacji pozwolą na swobodną prezentację siebie i swoich umiejętności zarówno na egzaminach (matura, studia wyższe)- pozwolą też na uzyskanie przewagi w trakcie przyszłych rozmów kwalifikacyjnych do pracy.

Taki zestaw kompetencji pozwoli absolwentom tego programu bardzo wydajnie podnieść swoją skuteczność w nauce i wydajnie zwiększyć wiarę we własne możliwości. Osoby wyposażone w taki kompetencje osiągną sporą przewagę nad swoimi rówieśnikami.

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica
telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
PortugalPolandBelgium