Grupa licealistów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy (Ziemowit
Balwierz, Patryk Bonecki, Antoni Judyn, Gabriela Karbowiak, Julia Kos, Martyna Liczko,
Mateusz Liczko, Joanna Przybył), pod opieką nauczyciela – pani Katarzyny Kućko, przystąpiła
do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie pn.: Zwolnieni z Teorii, której celem jest tworzenie
projektów społecznych rozwiązujących zauważony problem i poprawa życia ludzi.
W ramach projektu, w dniu 1 marca 2024 r. odbyło się spotkanie warsztatowe pn.
„Unikalność Pokoleń”, w którym udział wzięło blisko 100 osób, w tym m. in.: uczniowie,
studenci oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
To innowacyjne wydarzenie, mające na celu stworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany
perspektyw, przyczyniło się również do budowania mostów komunikacyjnych oraz relacji
między pokoleniami. Seniorzy chętnie dzielili się swoim bogatym doświadczeniem
życiowymi, a młodsi uczestnicy spotkania nowym spojrzeniem na poruszane zagadnienia.
Spotkanie to z pewnością przyczyni się do stopniowego przełamywania barier, budowania
zrozumienia i szacunku między generacjami.

Zaangażowanie naszej młodzieży doceniły też legnickie media:
Dziękujemy za publikacje

 

PortugalPolandBelgium