Nasza Szkoła bierze udział w Polsko-Ukraińskim projekcie:

 „PAMIĘTAMY I DZIAŁAMY – WOLONTARIUSZE ŚLADAMI HISTORII
I JEJ BOHATERÓW

 PROJEKT  JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI I  realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”
w partnerstwie z Placówką Komunalną Lwowskiej Rady Obwodowej Administracja Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobyckim Muzycznym Studium Zawodowym im. W. BarwińskiegoCollegium Witelona Uczelnia Państwowa. Obecnie trwa wizyta ukraińskiej młodzieży w Polsce.  

Cele projektuGłówny cel: popularyzacja mało znanej wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami wojennymi, ich bohaterami oraz miejscami, o które należy dbać, dla zachowania w świadomości młodego pokolenia postaw patriotycznych, pielęgnowania pamięci o trudnej przeszłości, budowania wrażliwości społecznej i zaufania do podejmowanych wspólnych działań w imię wolności i niezależności obu Narodów. Cele szczegółowe: Wzbogacenie wiedzy i świadomości historycznej wśród młodego pokolenia;

Przybliżenie uczestnikom konferencji nieznanych faktów związanych z wydarzeniami i postaciami;

Kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, szacunku dla przeszłości oraz odpowiedzialności za ocalenie pamięci o ludziach i faktach historycznych;

Stworzenie przestrzeni dla podejmowania aktywnych działań przy współpracy i zaangażowaniu środowiska społecznego;

Aktywizowanie młodzieży do działań metodą wolontariatu i wzmacnianie w nich poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;

Popularyzacja wolontariatu wśród społeczności lokalnej i integracja z innymi wolontariuszami w zakresie rozwijania i pielęgnowania tradycji związanych z dbaniem o miejsca pamięci i upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów;

Przełamywanie barier komunikacyjnych i stereotypów myślowych;

Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych jako formy aktywnego wypoczynku umożliwiającego poznanie miejsc pamięci i historycznych zabytków oraz walorów krajobrazu;

Rozwijanie umiejętności takich jak: samodzielność i współpraca w grupie; wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie

informacji zdobytych z różnych źródeł; wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych; autoprezentacja i wystąpienia publiczne; nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami.

 

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium