W roku szkolnym 2022/2023 ALO planuje uruchomienie dwóch klas pierwszych ( w tym nowej medialno-prawnej):

 Klasa o profilu akademickim – w ramach jednego oddziału realizowane są różne profile. Proponowane rozszerzenia: język angielski oraz do wyboru: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, historii sztuki, drugi język obcy. Dodatkowe zajęcia z: anatomii, biochemii, zarządzania, marketingu, informatyki (w tym programowania), rysunku itp. oraz inne z oferty zajęć akademickich Collegium Witelona. Klasa przygotowuje do niemal wszystkich kierunków studiów m.in.: medycznych (medycyna, stomatologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne), weterynarii, kryminalistyki, pedagogiki, studiów  politechnicznych (m.in. architektura, budownictwo, geologia, górnictwo, itp). O profilu decyduje wybór przedmiotów rozszerzanych. Rozszerzenia realizowane są w małych grupach – już od 3 osób.  W oddziale tym, już od pierwszej klasy, uczniowie realizować będą wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym przypisane do profilu np:

lingwistycznego: język angielski  – w wymiarze co najmniej 5 godzin w tygodniu z podziałem na grupy zaawansowania, język polski, do wyboru: drugi język obcy,

politechnicznego: język angielski, matematyka, do wyboru: fizyka, geografia, informatyka

biologiczno – chemicznego: język angielski, biologia, chemia

artystycznego: język angielski, do wyboru przedmioty humanistyczne uzupełnione o zajęcia plastyczne lub teatralne

akademickiego: język angielski, do wyboru: j. polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, WOS

Dodatkowe zajęcia z: anatomii, biochemii, zarządzania, marketingu, informatyki (w tym programowania), rysunku itp. oraz inne z oferty zajęć akademickich Collegium Witelona. 

Klasa o profilu medialno-prawnym – rozszerzenia: język angielski, język polski, historia, WOS, historia sztuki. Dodatkowe zajęcia: warsztaty medialne, teatralne, zajęcia z komunikacji i autoprezentacji, savoir vivre, zajęcia na uczelni wyższej ze studentami prawa, udział w rozprawach sądowych. Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, filologicznych oraz dziennikarskich i medialnych oraz artystycznych (w tym na uczelniach artystycznych). 

O atrakcyjności nauki w Naszej Szkole można się przekonać rozmawiając z uczniami i nauczycielami. Atuty takie jak: do 6 godzin języka angielskiego w tygodniu (!!!!), małe (od 3 osób!!!) grupy na przedmiotach wybieranych do rozszerzenia, wspaniała kadra nauczycielska, bogata oferta zajęć realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi – gł. Collegium Witelona – Uczelnią Państwową, liczne wyprawy edukacyjne i lekcje w terenie, własny system stypendialny, a przede wszystkim rodzinna atmosfera są wyróżnikiem naszej oferty.

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium