Finał XV Olimpiady Mediewistycznej

W dniach 20-21 kwietnia, po raz pierwszy w Legnicy, odbył się finał XV Olimpiady Mediewistycznej (czyli dotyczącej wiedzy o średniowieczu).Organizatorami Olimpiady byli: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wraz z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym oraz Stowarzyszeniem ‘Wspólnota Akademicka”, które to instytucje przejęły ją od Uniwersytetu Gdańskiego oraz Liceum w Czersku. Na terenie Collegium Witelona  i ALO odbyły się zmagania konkursowe, na którym gościliśmy uczestników z wielu szkół średnich z całej Polski (z Białegostoku, Bochni, Inowrocławia, Krakowa, Łowicza i Zabrza oraz Legnicy i Polkowic).

W II etapie zmagań uczestnicy rozwiązywali zadania z geografii historycznej oraz historii sztuki. Z grupy 22 finalistów wyłonionych zostało siedmioro laureatów, którzy w czwartek stanęli przed przedostatnim egzaminem, jakim było rozwiązanie testu na podstawie tekstów źródłowych. W tym roku tematem przewodnim było „średniowieczne prawo”. Po rozwiązaniu testu laureatów czekało spotkanie z członkami komisji egzaminacyjnej, znawcami problematyki mediewistycznej, którymi byli: prof. dr hab. Stanisław Ryszko i dr hab. Wojciech Mrozowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr Dariusz Wędzina – nauczyciela akademickiego Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. Na pytania opracowane przez egzaminatorów odpowiadała wybrana siódemka laureatów. Suma punktów z II etapu , wyniki z testu ze źródeł, no i oczywiście, wynik egzaminu ustnego zadecydował o tym, kto XV edycję Olimpiady Mediewistycznej wygrał. Laureatką i zwyciężczynią XV edycji Olimpiady mediewistycznej została Julia Strankowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, którą do tej Olimpiady przygotowywała nauczycielka historii z tego Liceum, pani Alicja Potocka, II miejsce zajął Adam Szydzik z II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, przygotowywanym przez pana Waldemara Wąśniewskiego (również opiekuna zdobywcy IV miejsca Mikołaja Rzyskiego). III miejsce przypadło Jakubowi Truszelowi z V Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa (opiekun nauczyciel historii Józef Jaworski). Laureatami zostali również Stanisław Jaskólski z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (opiekun pan Łukasz Wróbel), Maciej Surówka z V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, którego opiekunem był Pan Rafał Kobylec, jednocześnie opiekun całej krakowskiej grupy, przybyłej do Legnicy oraz Mikołaj Bonk z Zabrza, przygotowywany przez nauczycielkę historii w III Liceum Ogólnokształcącym, panią Katarzynę Fic.

Wszyscy finaliści otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów Olimpiady: Collegium Witelona i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Partnerów i Fundatorów: Muzeum Miedzi i Urząd Miasta w Legnicy, firmę CHORS z Wrocławia, firmę ZAKOR z Legnicy, Koleje Dolnośląskie oraz LSSE.
 
 

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica

telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

PortugalPolandBelgium